Szkolenia

W naszej ofercie są również szkolenia dla rad pedagogicznych przeprowadzane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naszego zespołu Akademia FegoKids.
Zakres naszych szkoleń jest bogaty tematycznie, a szczegóły poszczególnych z nich przedstawiamy poniżej.
Nasza oferta opiera się o szkolenia otwarte, jak i o konferencję.

Dla kogo szkolenia?

Szkolenia są przeznaczone głównie dla zespołów pracujących z młodzieżą młodszą, za czym idzie dla przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych.
Staramy się nieustannie wzbogacać naszą ofertę, dzięki czemu mamy możliwość regulacji zakresu naszych usług, oraz adaptacji do zmieniających się przepisów. W naszych szkoleniach wciąć udział może kadra zajmująca się grupami, jak i inni członkowie rady pedagogicznej.

Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnego.

Choreoterapia


Nauka tańcem i ruchem- warsztaty doskonalą umiejętność prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem ruchu i tańca.

Program szkolenia:
1- Podczas szkolenia możemy poznać znaczenie muzyki i tańca w rozwoju psychicznym i fizycznym dziecka.
2- Ćwiczenia ekspresyjne wg Orffa.
3- Elementy gimnastyki twórczej.
4- Formy relaksacji przy muzyce dla dzieci.
5- Kroki prostych układów tanecznych dla dzieci.

Efektywna praca zespołu w przedszkolu


Współpraca motywuje. Współpraca daje efekt synergii czyli wartości dodanej. Efektywna współpraca się opłaca. Szczególnie
w przedszkolu, gdzie pracują na wizerunek, opinię i efekt ostateczny nie tylko nauczyciele, ale i pracownicy niepedagogiczni: pomoc nauczyciela, obsługa administracyjna. Dlatego właśnie wiedza na temat pracy zespołowej jest niezwykle przydatna w przedszkolu.

Program szkolenia:
1- Korzyści z pracy zespołowej.
2- Komunikacja i wykorzystywanie komunikacji zwrotnej.
3- Wpływ zgrania kadr na realizowane projekty.
4- Podział ról w zespole.
5- Wpływ konstruktywnej krytyki na zespół i wykorzystywanie tej wiedzy.
6- Praca nad komunikacją niewerbalną- jej wpływ na ocenę rozmówcy.

Pedagogika Montessori w przedszkolu


Dzięki wieloletnim obserwacjom Maria Montessori stworzyła w 1951 roku nowe podłoże pod nowe pojęcie w edukacji. Swoje teorie opierała na wieloletnim kontakcie z dziećmi oraz na wykształceniu z dziedziny medycyny.
Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z filozofią Montessori i przedstawienie programów pedagogiki .


Program szkolenia:
1- Życiorys Marii Montessori.
2- Metoda Montessori- geneza.
3- Metoda Montessori- współczesność.
4- Doświadczanie zmysłowe jako podstawa nauczania.
5- Wprowadzenie metod Montessori w wychowaniu przedszkolnym.

Angielski dla najmłodszych


Szkolenie ma na celu przygotować nauczycieli do nauczania angielskiego poprzez zabawę. Podczas szkolenia nauczyciele mogą zapoznać się z ciekawymi technikami pracy na zajęciach.


Program szkolenia:
1- Przedstawienie wpływu nauczania języka angielskiego na dzieci w wczesnym etapie nauczania.
2- Zbiór zabaw i gier na zajęcia językowe.
3- Nauka poprzez obrazki.
4- Metody poprawnego nauczania.